HOME
Saoraja Mallangga: Museum Sengkang

Saoraja Mallangga: Museum Sengkang

Posted at March 8, 2012

Meseum Sengkang adalah suatu tempat penyimpangan benda-benda pusaka yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi.Di Meseum ini terdapat beberapa jenis peninggalan purbakala baik peninggalan... Read More